خرید شال نهاونديان از شوراي عالي امنيت ملي رفت

خالدي جايگزين نهاونديان در معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي شد. يك منبع آگاه در گفت‌وگو با فارس گفت: محمد نهاونديان معاونت اقتصادي شوراي عالي امنيت ملي، جاي خود را به احمد خالدي معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي دانشگاه امام صادق (ع) داده است. خالدي پيش از اين مدير عامل سروش رسانه بوده است.