خرید شال پيدا شدن بمب جنگ‌جهاني دوم در آلمان

مقامات آلماني براي خنثي كردن بمب بر جاي مانده از جنگ جهاني دوم كه در منطقه‌اي پرجمعيت در جنوب شهر «هانوفر» پيدا شد، دستور تخليه حدود چهارده هزار نفر از ساكنان اين منطقه را صادر كنند.
به گزارش شبكه خبر به نقل از خبرگزاري آلمان، منابع وابسته به پليس هانوفر اعلام كردند: كساني كه تا شعاع يك كيلومتري محل پيدا شدن اين بمب زندگي مي‌كردند، تخليه شدند و نيروهاي پليس و ‌كمك‌رساني براي اطمينان از خالي بودن به تك تك منازل آنان رفتند.
«آلفرد والكنبرگ»، سخنگوي گروه كمك‌رساني گفت: كارشناسان مواد منفجره موفق به خنثي‌سازي بمب شدند. اين بمب پانصد كيلوگرمي در عمق هشت‌و‌نيم متري زير سطح زمين و با عكسبرداري هوايي پيدا شد.