خرید شال 3 انتصاب در دبیرخانه شورای امنیت ملی

دبير شوراي عالي امنيت ملي ايران در احكام جداگانه‌اي مديران حوزه‌هاي سياست خارجي،اقتصادي و رسانه‌اي دبيرخانه اين شورا را منصوب كرد. به گزارش دبير خانه شوراي عالي امنيتي ملي، سعيد جليلي در احكام جداگانه‌اي مديران حوزه‌هاي سياست خارجي،اقتصادي و رسانه‌اي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي را منصوب كرد. براساس اين احكام، سيد مهدي بخارايي زاده به عنوان مدير امور سياست خارجي ، احمد خالدي به عنوان مدير امور اقتصادي و احمد خادم‌المله به عنوان مدير امور رسانه‌اي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي منصوب شدند. خالدي مدير امور اقتصادي اكنون عضو هيات علمي دانشگاه و پيش از اين در سمت‌هاي معاون وزير بازرگاني و رييس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالا و خدمات و مدير عامل سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انجام وظيفه كرده است. بخارايي زاده مدير امور سياست خارجي در سوابق خود دبيري مركز تحقيقات اهبردي دفاعي ستاد كل نيروهاي مسلح، رياست اداره ارتباطات علمي مراكز راهبردي سپاه و رياست مركز مطالعات و تحقيقات نيروي زميني و همچنين مسئوليت دانشكده علوم و فنون نيروي هوايي دارد. وي استاد دانشگاه و داراي تاليفات متعددي در زمينه سياست خارجي، سياست دفاعي، سياست داخلي، فرهنگ و انديشه سير تحول كنوانسيون‌هاي محيط زيست و حقوق بشر و منطقه گرايي و نقش ان در سياست خارجي مي‌باشد. بخارايي زاده از رزمندگان و جانبازان دوران دفاع مقدس است. احمد خادم المله مدير امور رسانه‌اي نيز پيش از اين مدير عامل سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي، رييس نمايندگي ايرنا در سازمان ملل، رئيس ستاد تبليغات جنگ درغرب كشور در دوران دفاع مقدس، مديراخبار، سردبير و خبرنگار خبرگزاري جمهوري اسلامي و استاد دانشگاه در زمينه‌هاي ارتباطات ، مديريت افكار عمومي، خبرنگاري در بحران، روابط عمومي و روزنامه نگاري بوده است و انتشاراتي در زمينه‌هاي ياد شده به رشته تحرير دراورده است. جليلي دبير شوراي عالي امنيت ملي در اين احكام ابراز اميدواري كرده است تجارب و پيشينه علمي و اجرايي مديران جديد بتواند امنيتي پايدار را براي نظام جمهوري اسلامي ايران به ارمغان آورد.