خرید شال 90 ميليون پيامك در عيد غدير ارسال شد

به گفته‌ معاون نظارت و مديريت شبكه‌ شركت ارتباطات سيار حدود 90 ميليون پيامك در روز عيد سعيد غدير خم ارسال شده است.

محمدحسين فلاح‌اصغري – معاون نظارت و مديريت شبكه‌ شركت ارتباطات سيار – در گفت‌وگو با ايسنا اظهار كرد: حدود 90 ميليون پيام كوتاه تلفن همراه در روز شنبه، همزمان با عيد سعيد غدير خم، در شبكه‌ي اپراتور اول تلفن همراه مبادله شده است.

هزينه‌ ارسال هر پيامك با احتساب عوارض و ماليات 142 ريال و بدون آن 136 ريال اعلام شده است اما چنانچه هزينه‌ ارسال هر پيام كوتاه را 14 تومان درنظر بگيريم، مخابرات روز گذشته بواسطه‌ ارسال پيامك حدود يك ميليارد و 260 ميليون تومان درآمد داشته است.

البته اين موضوع هم بايد در نظر گرفته شود كه بخشي از پيامك‌هاي ارسال شده در روز شامل پيام‌هاي انبوه و تبليغاتي است كه از شماره‌هاي مختلف به مشتركان ارسال مي‌شود و به گفته‌ مسوولان هزينه‌ ارسال آن‌ها كمتر 14 تومان، هزينه‌ پيامك‌هاي معمولي مشتركان است، بنابراين درآمد يك ميليارد و 260 ميليون توماني از محاسبه‌ تقريبي به‌دست آمده است.

ارسال 90 ميليون پيامك در حالي است كه مسوولان شركت ارتباطات سيار پيش از اين هم آمار پيامك‌هاي ارسالي در روز عيد سعيد قربان را همين ميزان اعلام كرده بودند.