خرید شال احتمال كانديداتوري موسويان

شنيده شده است دكتر سيد حسين موسويان، عضو ارشد تيم مذاكره كننده هسته‌اي سابق، معاون مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت و سفير اسبق ايران در آلمان قصد كانديداتوري براي انتخابات مجلس شوراي اسلامي دارد.
به گزارش «فردا»، چندي پيش، موسويان به اتهاماتي چون جاسوسي و تبليغ عليه نظام توسط وزارت اطلاعات بازداشت و پس از مدتي با صدور قرار وثيقه از سوي مقام قضايي به ‌طور موقت آزاد شد.
پس از اعلام سخنگوي قوه قضائيه، مبني بر بيگناهي موسويان از اتهامات جاسوسي و ارايه اسناد به بيگانگان، با واكنش شديد دولت دادستان تهران، قرار فوق را نقض و پرونده را به بازپرس جديدي ارجاع داد.
گفتني است، برخي بدون توجه به استقلال قوه قضائيه تلاش مي‌كنند در اين پرونده اثرگذاري داشته باشند. سخنگوي دولت در روزهاي اخير، بارها تأكيد كرده است كه دادگاه موسويان بايد علني باشد.