خرید شال انتقاد شديداللحن پناهيان از صداوسيما

حجت‌الاسلام عليرضا پناهيان در آخرين سخنراني خود، انتقادات سختي از صداوسيما كرد.
به گزارش «فردا»، حجت‌الاسلام عليرضا پناهيان كه در نخستين گردهمايي سراسري مجامع وبلاگ‌نويسي سخن مي‌گفت، با انتقاد از برخي برنامه‌هاي صداوسيما گفت: صداوسيما اگر آشكارا مردم را به گناه دعوت مي‌كرد، اشكالش كمتر بود كه اكنون براي گناه زمينه‌سازي مي‌كنند.
وي در سخنانش استفاده از نهادهاي فرهنگي همچون آموزش و پرورش و صداوسيما را در دوران كنوني انفعالي و حداقلي دانست و گفت: برخي كارشناسان ما به جاي آن‌كه ابرو را درست كنند، چشم را در مي‌آورند و اين در بيشتر برنامه‌ها مشهود است.
پناهيان فروپاشي بنيان خانواده‌ها را براي صهيونيست‌ها بسيار مهم دانست و علت آن را جلوگيري از تربيت فرزندان در خانواده عنوان كرد و ادامه داد: توليدات بيشتر كارگردانان و نويسندگان ما، به گونه‌اي است كه انگار از خانواده‌هايي بيرون آمده‌اند كه تنها در آن دعوا بوده است و بدين ترتيب، رسانه براي نپذيرفتن احكام ديني بسترسازي مي‌كند.