خرید شال تكذيب لغو مصاحبه راديو گفت‌وگو با نصر

علت قطع مصاحبه راديو گفت‌وگو با دكتر سيدحسين نصر، قطع پياپي تلفن بوده و خبر لغو اين مصاحبه تكذيب مي‌شود.

راديو گفت‌وگو با اعلام اين مطلب به خبري كه يكي از سايت‌هاي اينترنتي زده بود،‌ واكنش نشان داد و افزود: پيش از اين دكتر نصر با اين راديو گفت‌وگوي زنده تلفني داشت اما اين بار قرار نبود گفت‌وگو زنده باشد و هنگام ضبط مصاحبه نيز به دليل قطع پياپي ارتباط تلفني با وي، زمان ضبط سخنان اين استاد دانشگاه به وقت ديگري موكول شد و به غير از اين، مشكل حاشيه‌اي در ميان نبوده است.