خرید شال خبرهاي خوش پزشکي در راه است

يک منبع آگاه از اعلام اخبار خوش پزشکي در روزهاي آتي خبر داد.
به گزارش پارسينه، وي با اشاره به پيشرفت‌هاي چشمگير ايران در عرصه نانوتکنولوژي به‌رغم وجود تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه کشورمان تأکيد کرد: با ياري خداوند متعال و تلاش جوانان اين مرز و بوم، روز به روز عرصه‌هاي جديدي از دانش و فناوري به روي متخصصان کشورمان گشوده مي‌شود.
اين منبع آگاه افزود: بر همين اساس و در روزهاي آتي، اخبار خوشي از کشف چند نوع داروي مخصوص براي درمان انواع سرطان به آگاهي عموم خواهد رسيد و جزييات درماني ـ پزشکي اين داروها نيز اعلام مي‌شود.