خرید شال دوپينگ دو بازيكن ليگ برتر فوتبال مثبت شد

دو بازيكن از باشگاه‌هاي مس كرمان و استقلال اهواز به اتهام دوپينگ براي دو سال از حضور در همه مسابقات فوتبال محروم شدند.
به گزارش ايسنا، كميته انضباطي فدراسيون فوتبال بر پايه گزارش كميته ضد دوپينگ اين فدراسيون مبني بر استفاده از مواد نيروزا، علي مولايي، بازيكن باشگاه مس كرمان و افشين كمايي عسكري، بازيكن باشگاه استقلال اهواز را به مدت دو سال از حضور در كليه مسابقات رسمي محروم كرد.
بنا بر اين گزارش، اين دو بازيكن متهمند كه از داروهاي نيروزا استفاده كردند و نمونه آزمايش دوپينگ آنان نيز مثبت بوده است كه بر اين اساس، اين بازيكنان حق شركت در همه مسابقات رسمي را به مدت دو سال نخواهند داشت.
اين سومين حكم كميته انضباطي در طول سال جاري است كه درباره بازيكنان فوتبال براي استفاده از مواد ممنوعه و دوپينگ صادر مي‌شود.