خرید شال زندان‌ها خالي از معتاد است

معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها گفت: در حال حاضر زندان‌ها خالي از معتاد صرف است و اگر موردي نيز مشاهده مي‌شود، مربوط به کساني است که به جز اعتياد جرم ديگري نيز مرتکب شده‌اند.
محمود سالارکيا در گفت‌وگو با مهر گفت: پيش از دستورالعمل رئيس قوه قضائيه مبني بر عدم پذيريش معتادان در زندان‌ها نيز نسبت به ارجاع اين قشر به مراکز بازپروري و درماني توجه لازم صورت مي‌گرفت، اما پس از تاکيدات آيت‌الله هاشمي شاهرودي اين مورد به صورت جدي دنبال شد.
معاون دادستان تهران در امور زندان‌ها تصريح کرد: هم‌اکنون فقط معتاداني که به جز اعتياد، مرتکب جرم ديگري شده‌اند در زندان‌ها به سر مي‌برند.
وي همچنين درباره اقدامات ستاد مبارزه با مواد مخدر در راستاي رفع کمبود مراکز بازپروري گفت: کمبود مراکز بازپروري و درماني را قبول داريم، اما در ارتباط با رفع کمبود مراکز نگهداري معتادان، ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد وارد عمل شود که بر اساس پيگيري‌هاي انجام شده، اين امر در حال حاضر جزو برنامه‌هاي ستاد قرار گرفته است.