خرید شال فضانورد روسي به ايران مي‌آيد

«گئوگي گرچكو»، فضانورد روسي، شنبه 15 دي به ايران مي‌آيد.
به گزارش فارس به نقل از مركز علوم ستاره‌شناسي تهران، «گئوگي گرچكو» از سال 1966 به عنوان فضانورد برگزيده شده است.
وي از سال 1975 عضو فعال آكادمي بين‌المللي آستروناتيك (فضانوردي) است و در سال 1984 كتاب «در كادر سياره» را منتشر كرد و بيش از 28 مقاله منتشر شده علمي دارد.
از جمله فعاليت‌هاي «گئوگي گرچكو» كه از 18 مي 1978 به عنوان مربي فضانورد آزمايشگر برگزيده شده است، مي‌توان به فعاليت در گروه‌هاي فضانوردان، سه پرواز به عنوان مهندس سفينه سويوز و ساليوت و راهپيمايي به فضا براي كنترل كارگروه اتصالي ساليوت اشاره كرد.
«گئوگي گرچكو» در 25 مي سال 1931 در لينگراد به دنيا آمد. 1949 در دبيرستان متوسطه لينگراد را به پايان رساند 1955 دانشكده مكانيك نظامي لنينگراد را با درجه مهندس مكانيك به پايان رساند. در 1967 از دكتراي علوم فني با رساله‌اي درباره محاسبه سامانه فرود «لونا ـ 9» و «لونا 16» در ماه دفاع كرد. در سال 1975 عضو فعال آكادمي بين‌المللي آستروناتيك (فضانوردي) در سال 1975 عضو افتخاري آكادمي علوم چكسلواكي، 17 فوريه 1984 دكتراي علوم فيزيك ـ رياضي عضو آكادمي علم و تجارت بين‌المللي دريافت كرده و بيش از 28 مقاله منتشر شده علمي دارد. در سال 1984 كتاب «در كادر سياره» را نوشت.
در سال 1959 عنوان مهندس ارشد از سال 1961 رئيس گروه بخش 17 دفتر شماره يك طراحي و ساخت سامانه‌هاي فضايي و سرانجام در سال 1966 به عنوان رئيس گروه آزمايشگر دستگاه‌هاي كيهاني برگزيده شد.
از 21 فوريه 1975 مربي درجه 3 فضانوردان آزمايشي، از 18 مي 1978 مربي درجه 2 فضانوردان آزمايشي، از اول ژوئن 1983 مربي درجه يك و معاون بخش شد.
از 22 مي 1986 دانشكده فيزيك جو فعاليت داشت. ششم ژوئيه 1986 تا 1 مارس 1992 سرپرست آزمايشگاه «تحقيقات جو زمين از طريق وسايل فضايي» انتخاب شد.
 
نخستين پرواز فضايي او در 11 ژانويه تا 9 فوريه 1975 به عنوان مهندس سفينه سويوز 17 در ايستگاه مداري «سالوت 4» صورت گرفت و 29 شبانه روز و 13 ساعت و 19 دقيقه طول كشيد.
دومين پرواز فضايي را از 10 دسامبر 1977 به همراه «يوري راماننكو» با «سويوز 26» در ايستگاه مداري «سالوت6» انجام داد كه پروازي ركوردشكن بود و تا 16 مارس 1978 به مدت 96 شبانه روز ده ساعت و هفت ثانيه ادامه داشت.
پرواز سوم و آخرين سفرش به فضا را در 17تا 26 سپتامبر 85 به عنوان مهندس سفينه «سويوز تي 14» در ايستگاه «سالوت ـ 7» انجام داد و هشت شبانه‌روز و 21 ساعت و 13 دقيقه در فضا بود.از اول مارس 92 و پس از خارج شدن از گروه فضانوردان، به عنوان پژوهشگر ارشد دانشكده فيزيك جو آكادمي علوم روسيه فعاليت داشت.