خرید شال قاهره: تداوم رايزني‌ها با تهران

مصر و ايران درباره ادامه بحث و گفت‌وگوها با يکديگر براي زمينه‌سازي به منظور گسترش روابط دو کشور در همه زمينه‌ها توافق کردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري کويت، وزارت امور خارجه مصر، اين موضوع را در بيانيه مطبوعاتي خود در پي ديدار علي لاريجاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ايران با احمد ابوالغيط، وزير امور خارجه مصر بيان کرد.
اين بيانيه گفت: دو طرف درباره اهميت تبادل آرا بين ايران و مصر براي تعميق درک دو طرف از مسائل گوناگون دوجانبه، منطقه‌اي ‌و بين‌المللي و فراهم کردن اوضاع در راستاي برقراري ثبات در منطقه توافق کردند.
اين بيانيه افزود: لاريجاني ديدگاه کشورش را در قبال اوضاع منطقه‌اي ‌و بين‌المللي در جريان ديدار خود با ابوالغيط ارايه کرد.
 
بنا بر اين بيانيه، لاريجاني در اين ديدار تحولات مربوط به تماس‌هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد و به ديدگاه ايران مبني بر نبود مشکلات با آژانس اشاره کرد.لاريجاني همچنين موضع کشورش را درباره پرونده‌هاي منطقه‌اي‌ و در صدر آن اوضاع عراق، لبنان و منطقه خليج‌فارس تشريح کرد.
وزارت امور خارجه مصر در بيانيه خود افزود: در ديدار لاريجاني و ابوالغيط تبادل‌نظر درباره تحولات گوناگون کنوني در زمينه روابط دوجانبه و تلاش‌هاي انجام شده براي گسترش آن و همچنين مهمترين رويدادهاي منطقه‌اي ‌و شرايط کنوني مسئله هسته‌اي‌ ايران صورت گرفت. مصر و ايران درباره ادامه بحث و گفت‌گوها با يکديگر براي زمينه‌سازي به منظور گسترش روابط دو کشور در همه زمينه‌ها توافق کردند.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري کويت، وزارت امور خارجه مصر، اين موضوع را در بيانيه مطبوعاتي خود در پي ديدار علي لاريجاني، نماينده مقام معظم رهبري در شوراي عالي امنيت ملي ايران با احمد ابوالغيط، وزير امور خارجه مصر بيان کرد.
اين بيانيه گفت: دو طرف درباره اهميت تبادل آرا بين ايران و مصر براي تعميق درک دو طرف از مسائل گوناگون دوجانبه، منطقه‌اي ‌و بين‌المللي و فراهم کردن اوضاع در راستاي برقراري ثبات در منطقه توافق کردند.
اين بيانيه افزود: لاريجاني ديدگاه کشورش را در قبال اوضاع منطقه‌اي ‌و بين‌المللي در جريان ديدار خود با ابوالغيط ارايه کرد.
 
بنا بر اين بيانيه، لاريجاني در اين ديدار تحولات مربوط به تماس‌هاي ايران با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي را مورد بحث و گفت‌وگو قرار داد و به ديدگاه ايران مبني بر نبود مشکلات با آژانس اشاره کرد.
لاريجاني همچنين موضع کشورش را درباره پرونده‌هاي منطقه‌اي‌ و در صدر آن اوضاع عراق، لبنان و منطقه خليج‌فارس تشريح کرد.
وزارت امور خارجه مصر در بيانيه خود افزود: در ديدار لاريجاني و ابوالغيط تبادل‌نظر درباره تحولات گوناگون کنوني در زمينه روابط دوجانبه و تلاش‌هاي انجام شده براي گسترش آن و همچنين مهمترين رويدادهاي منطقه‌اي ‌و شرايط کنوني مسئله هسته‌اي‌ ايران صورت گرفت.