خرید شال كنده شدن چرخ هواپيما هنگام برخاستن از مهرآباد

مرکز کنترل ترافيک هوايي فرودگاه مهرآباد تهران گفت: هواپيماي فوکر 100 ايران اير ساعت 7:30 دقيقه صبح امروز هنگام برخاستن از باند 29 چپ فرودگاه مهرآباد دچار حادثه شد.
 
رسولي‌نژاد در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزي خبر افزود: خوشبختانه همه مسافران سالمند، اما هواپيما به شدت آسيب ديده است.
وي گفت: اين هواپيما که حدود صد مسافر داشت، قرار بود از تهران به مقصد شيراز پرواز کند، اما چرخ‌هاي هواپيما هنگام برخاستن به علت انحراف از باند فرودگاه کنده شد و بال هواپيما آتش گرفت. وي گفت: هواي سرد و حضور به موقع نيروهاي امداد زميني فرودگاه مهرآباد به کنترل سريع آتش سوزي کمک کرد.
مدير مرکز کنترل ترافيک هوايي فرودگاه مهرآباد گفت: مسافران پرواز 235 فوکر صد ايران‌اير در سالن انتظار فرودگاه مهرآباد منتظرند تا با يک هواپيماي جايگزين به مقصد خود پرواز کنند.