خرید شال لغو تفاهم دولت و مجلس درباره بودجه 87

يکي از مسئولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي مي‌گويد: نمايندگان قول داده بودند به «لايحه الحاقيه موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» راي مثبت دهند و در مقابل دولت هم برخي خواسته‌هاي آنان را در تدوين بودجه لحاظ کند، اما با رد اين لايحه از سوي کميسيون مشترک مجلس، عملاً هيچ دليلي براي تعهد به تفاهمات صورت گرفته وجود ندارد و دولت لايحه بودجه 87 را مطابق با چارچوب مورد نظر خود تدوين و ارائه خواهد کرد.به نوشته «اعتماد»، پيش‌بيني مي‌شود اگر دولت بر موضع خود در ارائه بودجه با شکل و قالب متحول شده مصر باشد، جنگ تبصره‌ها ميان مجلس با دولت بالا خواهد گرفت. زيرا نمايندگان خواهان آن هستند که هر دستگاهي که داراي اساسنامه قانوني است در بودجه داراي رديف مستقل باشد.اما مسئولان دولتي مدعي هستند چنين کاري ضرورت ندارد و قبول اوليه آن از سوي دولت به دليل تفاهم با مجلس بود اما حال که قرار بر عدم پايبندي بر اين تفاهم است ضرورت در ارائه بودجه با اين حجم رديف و تبصره وجود ندارد.نيمه دي زمان احتمالي ارائه بودجهزمان ارائه بودجه 87 نيز با توجه به در پيش بودن انتخابات مجلس هشتم يکي از چالش‌هاي پيش روي دولت و مجلس است. دولت سال گذشته بودجه را اوايل دي‌ماه به مجلس ارائه کرد اما امسال به رغم گذشت 11 روز از اولين ماه زمستان خبري از ارائه بودجه به مجلس نيست. احمدي‌نژاد در آخرين مصاحبه مطبوعاتي خود وعده داده بود بودجه را تا نيمه دي ماه به مجلس ارائه کند. مسئولان معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي ابراز اميدواري مي‌کنند تا چند روز آينده اين اتفاق رخ دهد. اين در حالي است که لايحه بودجه هنوز در دولت بررسي و تصويب نشده است.اما دولتي‌ها براي اين ابهام نيز، پاسخ تکراري دگرگوني در ساختار بودجه را مي‌دهند. آنان معتقدند به دليل آنکه ساختار تغيير کرده، زمان زيادي براي تصويب بودجه لازم نيست و نمايندگان نيز مي‌توانند در يک برهه زماني 50 روزه بودجه را بررسي و تصويب کنند. به اعتقاد دولتي‌ها با حذف تبصره‌ها، وقت دولت و نمايندگان صرف ارقام کلان و شاخص‌هاي کمي بودجه خواهد شد.زمزمه‌هاي رفتن برقعيدر کنار جنجال‌هاي تبصره‌هاي بودجه، شايعه رفتن، دامن يکي ديگر از مسئولان دولتي را گرفته است؛ مسئولي که از قضا نهاد تحت مديريت او متولي تدوين بودجه 87 است. اميرمنصور برقعي معاون تازه منصوب شده معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي به دليل تشديد ناراحتي قبلي در آستانه خداحافظي با ساختمان بهارستان است.اما مشخص نيست اين جابه‌جايي در فصل تنظيم بودجه انجام خواهد شد يا خير.جانشين احتمالي برقعي، اسماعيل محصولي برادر صادق محصولي و معاون منابع انساني سازمان مديريت سابق است که در چارت جديد هنوز پست وي مشخص نشده است. گفته مي‌شود اگر بيماري برقعي به روند تشديدکننده خود ادامه دهد، اين جابه‌جايي انجام خواهد شد.