خرید شال ليبي رئيس شوراي امنيت شد

ليبي امروز سه‌شنبه، رياست دوره‌اي شوراي امنيت سازمان ملل را به دست گرفت.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رسانه‌هاي خبري، ليبي که در ماه اکتبر سال گذشته، عضو غير دايم شوراي امنيت سازمان ملل برگزيده شد، بنا بر حروف الفبا، رياست اين نهاد پانزده عضوي را بر عهده گرفت.
شوراي امنيت سازمان ملل داراي ده عضو غير دايم و پنج عضو دايم است که آمريکا، روسيه، انگليس، چين و فرانسه اعضاي دايمي اين شورا را تشکيل مي‌دهند و اعضاي غير دايم هم از اعضاي سازمان ملل برگزيده مي‌شوند.
اعضاي غير دايم از حق وتو برخوردار نيستند، ولي رأي مخالف هفت عضو غير دايم، مي‌تواند مانع از تصويب قطعنامه در اين شورا شود.
ليبي با اين انتخاب، جانشين ايتاليا مي‌شود و رياست اين شورا را براي مدت يک ماه بر عهده خواهد داشت.