خرید شال محصولي استعفاي برقعي را تكذيب كرد

مشاور رئيس‌جمهور خبرهاي منتشره درباره استعفاي معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري را تكذيب كرد و گفت: برقعي همچنان در مسئوليت خود انجام وظيفه مي‌كند.
صادق محصولي، مشاور رئيس‌جمهور در گفت‌وگو با فارس، درباره مطالبي كه درباره استعفاي برقعي، معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري مطرح مي‌شود، با رد چنين مباحثي، اظهار داشت: به هيچ عنوان خبرها و مطالبي كه پيرامون استعفاي آقاي برقعي، معاون اقتصادي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري مطرح شده صحت ندارد.
وي با تأكيد بر اين‌كه آقاي برقعي همچنان در مسئوليت خود بوده و مشغول انجام وظيفه است، گفت: خبرهاي كناره‌گيري وي از اين مسئوليت، كاملاً تكذيب مي‌شود.