خرید شال ابطحي تاكتيك اصلاح‌طلبان در ثبت‌نام را گفت

محمدعلي ابطحي در سايت خود تاكتيك اصلاح‌طلبان در ثبت‌نام را شرح داد و نوشت:
هفته آینده ثبت نام از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی آغاز می شود. در جبهه اصلاحات ازخیلی ها که شانس رای آوردن دارند و رد صلاحیت شان خیلی سخت است خواسته شده که در انتخابات کاندیدا شوند. بزرگان این جبهه تلاش کرده اند که آنها را به کاندیدا شدن تشویق کنند. نبودن ملاک روشن برای تایید صلاحیت ها باعث شده که افراد برای ثبت نام ترغیب نشوند. اگر ملاک ها قانونی ونه سلیقه ای بود، افراد سرشناس زیادی کاندیدا می شدند و مجلس از بار کارشناسی فراوانی برخوردار میشد. من اعتقاد شخصی ام این بود که افرادی شایسته از میان نسل امروز کاندیدا شوند.

کسانی از نسل ما که 26-7 سال پیش کاندیداهای خوبی برای مجلس بودند الزاما کاندیداهای خوبی برای جامعه ی امروزی که تفاوتهای فراوانی با نسل ما دارند نیستند. اما مسئولان تهیه لیست این حرف را نمی پذیرند. میگویند تجربه انتخابات شوراهای اخیر نشان دادکه مردم به اسم ورسم دارهای قدیمی بیشتر رای می دهند.

من اما همچنان معتقدم با کمک خود این نسل می توان فضا را برای نسل جدید فراهم آورد. مهم این است که در این فرصت که شرایط اجتماعی برای رای دادن بیش از همیشه فراهم است، افراد نسل نو هم ثبت نام کنند.از نسل ما که در اوایل انقلاب جوانان بیست و چند ساله بودیم خیلی ها کاندیدا شدند و به مجلس رفتند. چه اشکال دارد همین فرصت را برای نسل امروز فراهم آوریم؟