خرید شال افت فشار گاز در كشور برطرف شد

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران گفت : با افزایش تولید گاز داخلی ، مشکل افت فشار گاز بخش خانگی در سراسر کشور برطرف شده است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، سید رضا کسایی زاده امروز درجمع خبرنگاران با بیان اینکه مشکلی در زمینه تقویت فشار شبکه گاز رسانی کشور برای مصارف بخش خانگی نداریم ، افزود : پس از آنکه در روز شنبه 8 دی ، فشار گاز صادراتی ترکمنستان به ایران کاهش یافت و در پایان این روز جریان ورود گاز قطع شد ، ستاد ویژه ای در شرکت ملی گاز برای جایگزینی واردات تشکیل شد.

کسایی زاده گفت: این ستاد با هدف اجرای برنامه های تامین گاز به جای گاز وارداتی از ترکمنستان فعال شد و ظرفیت تولید گاز در داخل کشور افزایش یافت.

وی با بیان اینکه روزانه 23 تا 24 میلیون متر مکعب گاز از ترکمنستان وارد می شد ، گفت : گاز مورد نیاز استان های شمالی کشور از جمله استان های گلستان و مازندران و نیز بخش هایی از سمنان با واردات از ترکمنستان تامین می شد که متاسفانه با قطع جریان گاز صادراتی این کشور شبکه گاز رسانی سراسر ایران با افت فشار مواجه شد و در برخی از مناطق با قطعی گاز روبرو شدیم.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران در تبیین اقدامات انجام شده برای رفع این مشکل گفت : در روزهای اخیر تولید گاز طبیعی کشور در فاز یک پارس جنوبی به میزان 5 میلیون مترمکعب و در فازهای 4 و 5 پارس جنوبی به میزان دو میلیون متر مکعب افزایش یافته است.

کسایی زاده گفت : همچنین گاز تولیدی پالایشگاه ایران ( شهید هاشمی نژاد ) به میزان یک میلیون متر مکعب افزایش یافته و پالایشگاه ایلام هم با ظرفیت تولید روزانه یک میلیون متر مکعب وارد مدار شده است و از حوزه گازی اغار و دالان نیز 4 میلیون متر مکعب بیشتر تولید می شود.

وی افزود : امیدواریم با این اقدامات و همچنین برنامه های در دست اجرا ، افت فشار گاز در سراسر کشور تا پایان امروز به طور کامل برطرف شود.

مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران از شهروندان ساکن مناطقی که جریان گاز قطع شده است ، خواست در منزل حضور داشته باشند تا ماموران شرکت گاز برای وصل مجدد جریان گاز طبیعی به منزل انها مراجعه کنند.

کسایی زاده تاکید کرد : هموطنان باید برای برقراری مجدد جریان گاز طبیعی نکات ایمنی را رعایت و با ماموران شرکت گاز همکاری کنند.