خرید شال انتصاب دو سفير: موسوي، دمشق و عراقچي، توکيو

معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور به عنوان سفير كشورمان در دمشق منصوب شد. به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره كل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، به پيشنهاد منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و تصويب رئيس جمهور، «سيد احمد موسوي» به سمت سفير جمهوري اسلامي ايران در دمشق منصوب شد.موسوي پيش از اين در سمت‌هاي معاون حقوقي و پارلماني رياست جمهوري و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي فعاليت كرده است.
 
 همچنين به پيشنهاد منوچهر متكي وزير امور خارجه كشورمان و تصويب محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور، «سيد عباس عراقچي» به عنوان سفير جمهوري اسلامي ايران در توكيو منصوب شد.وي پيش از اين در سمت‌هاي معاون حقوقي و بين‌المللي وزارت خارجه، رئيس دانشكده روابط بين‌الملل و سفير جمهوري اسلامي ايران در فنلاند انجام وظيفه كرده است.