خرید شال باز هم بانوان پليس

برف امروز کار خيلي‌ها رو مختل کرد و به قول معروف، مثل آهو تو برف گير کردند.

خبرنگارا هم مجبور شدند به جاي محوطه باز، در محوطه سربسته سؤالاتشون رو از رئيس‌جمهور بپرسند.

و شايد هم بگن: پالتوتون مبارک، آقاي دکتر!

سرما مشکلات ديگري هم ايجاد کرد.

صف نان در ساري براي کمبود گاز

بی خیال برف و سرما و گرما، باز هم پليس‌هاي زن!

اما اين بار در عراق!

يک سال از اعدام صدام گذشت و فلسطيني‌ها هم به دنبال مراسم بزرگداشت!

يک نقاش فلسطيني در حال آماده‌سازي تمثال جناب صدام

با کمال تأثر درگذشت پيرترين اورانگوتان دنيا در سن 55 سالگي را تسليت مي‌گوييم.

بازم از خيلي آدما بيشتر عمر کرده! نه؟