خرید شال تظاهرات ده ها هزارنفری در كنیا

دهها هزار مخالف دولت كنیا درحال راهپیمایی از مناطق فقیرنشین نایروبی به سوی پارك مركزی پایتخت كنیا برای اعتراض به انتخاب مجدد موای كیباكی رییس جمهور این كشور هستند.

به گزارش شبكه خبر به نقل از خبرگزاری فرانسه،بدنبال تظاهرات امروز مخالفان دولت كنیا، پلیس این كشور از گازاشك آور و ماشینهای آب پاش برای متفرق كردن صدها تظاهركننده مخالف دولت در پایتخت این كشور استفاده كرد.

اودینگا كه در نظرسنجی های پیش از انتخابات ریاست جمهوری كنیا از كیباكی پیش بود ادعا كرده كه دولت در این انتخابات تقلب كرده است و خواستار شركت میلیون ها تن از مردم این كشور در این تظاهرات اعتراض آمیز شده است.