خرید شال دست رد انگلیس به سینه روسیه

سفارت انگليس در مسكو اعلام كرد كه نمي‌خواهد به درخواست روسيه براي تعطيلي دفاتر منطقه‌اي شوراي انگليس پاسخ مثبت دهد و شعبات اين سازمان پس از تعطيلات سال نو، فعاليت خود را از سر خواهند گرفت.
به گزارش فارس، در روزهاي آينده بايد شاهد تحولاتي در روابط ميان روسيه و انگلستان بود، هرچند ارزيابي آن و عواقبي كه در پي خواهد داشت، هنوز بسيار دشوار است. در هر حال، اين موضعگيري است كه در شماره روز چهارشنبه روزنامه «ديلي تلگراف» به نقل از مقامات ديپلماتيك انگليسي در مسكو نوشته شده است.
بنا بر اطلاعات اين روزنامه، مقامات سفارت انگلستان در فدراسيون روسيه تصميم گرفته‌اند كه پس از پايان تعطيلات سال نو ميلادي؛ يعني 14 ژانويه، فعاليت شعبات شوراي انگليس در شهرهاي سنت پترزبورگ و ايكاترينبرگ را از سر بگيرند.
بر پايه گفته‌هاي ديپلمات‌هاي انگليسي، همه دفاتر سازمان فرهنگي، خيريه شوراي انگليس در روسيه در تاريخ نامبرده فعاليت‌هاي خود را آغاز خواهند كرد. اين مقالمات ديپلماتيك از توضيح اين مسئله كه چنين اقدامي چه عواقبي در عرصه روابط بين‌المللي خواهد داشت، خودداري كردند.
اين در حالي است كه روسيه فعاليت شوراي انگليس در خارج از محدوده مسكو را غير قانوني خوانده و دفاتر منطقه اين سازمان را از اول ژانويه سال 2008 تعطيل اعلام كرده است.