خرید شال قلعه بانی به سازمان گسترش رفت

وزیر صنایع و معادن با صدور حکمی احمد قلعه بانی را به عنوان رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال تغییر مهدی مفیدی از ریاست سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، وزیر صنایع و معادن با صدور حکمی احمد قلعه بانی را جایگزین وی کرد.

قلعه بانی پیش از این مدیرعامل گروه صنعتی سایپا بود. گفته می شود به زودی مهرداد بذرپاش که هم اکنون مدیرعامل پارس خودرو است، مدیرعامل سایپا خواهد شد.

وزیر صنایع و معادن همچنین طی احکام جداگانه ای صفر خلیل ارجمندی، رحیم اسماعیلی دانا، محمد زالی و رستم قاسمی را به سمت اعضای هیئت عامل جدید سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران منصوب کرد.

وزیر صنایع و معادن در حکم دیگری مهدی مفیدی را به سمت مشاور وزیر منصوب کرد.