خرید شال «مرغابي وحشي» به چهارسو مي‌آيد

زندگي خانواده‌اي متوسط با ورود يک دوست قديمي در آستانه از هم پاشيدن قرار مي‌گيرد؛ قصه عشق‌هاي قديمي و مرور خاطرات از ياد رفته که يک تراژدي مهيب را رقم مي‌زند….

با نهايي شدن مراحل ساخت و نصب دکور و همچنين لباس بازيگران، نمايش «مرغابي وحشي» از نيمه دوم دي ماه امسال در تالار چهارسو و مجموعه تئاتر شهر به روي صحنه مي‌آيد.
مرغابي وحشي، يکي از آثار «هنريک ايبسن»، توسط نادر برهاني مرند، دراماتورژي و به وسيله وي و آرش پارساخو، بازخواني شده است.

همچنين عواملي که در اجراي نمايش مرغابي وحشي، همکاري دارند، عبارتند از:
کارگردان: نادر برهاني مرند، طراحي صحنه: منوچهر شجاع، طراح لباس: پرويندخت عابدين نژاد، گروه کارگرداني: آزاده انصاري، آرش پارساخو، هادي عامل، افسانه ماهيان، مدير صحنه: شهره انصاري، طراح پوستر و بروشور: امير اسمي، طراح گريم: سارا اسکندري، روابط عمومي و تبليغات: مصطفي محمودي، بازيگران به ترتيب حضور: الهام پاوه‌نژاد (جينا)، هومن برق نورد (هيالمار)، ايوب آقا خاني (گرگرز ول)، کاظم هژيرآزاد (هاکون ورل)، سيامک صفري (سروان اکدال)، افسانه ماهيان (برتا سوربي)، سيما مبارکشاهي (هدويگ)، فرزين محدث (مولويک) و علا محسني (دکتر رلينگ).