خرید شال يزد، نمونه‌اي براي پيشرفت كشور؟

هم‌زمان با سفر رهبر انقلاب به استان يزد، خبرنگار «» بخشي از نقاط قوت اين استان را از نگاه شاخص‌هاي آماري تشريح كرد.بنا بر اين گزارش، استان يزد يكي از آخرين استان‌هاي ميزبان آيت‌الله خامنه‌اي است كه گفته مي‌شود علت سفر نكردن ايشان به يزد تا كنون، عدم محروميت اين استان بوده است.بنا بر شاخص‌هاي آماري منتشره، بيشرين نقاط قوت يزد نسبت به ديگر استان‌ها در شاخص‌هاي آموزشي و نيز شاخص‌هاي بهداشتي و درماني است، چنان‌كه اين شهر پس از تهران در نرخ باسوادي، رتبه دوم را دارد.همچنين نسبت معلم به دانش‌آموز در مقاطع راهنمايي و متوسطه و نسبت آموزش‌ديدگان فني‌ و حرفه‌اي رتبه اول را در كل كشور داراست. در حالي كه بيش از ده سال است دانش‌آموزان يزدي از نظر ميزان قبولي در كنكور، رتبه نخست را دارند و از منظر شاخص نسبت دانشجو به هزار نفر،‌ داراي رتبه سوم است.اين گزارش مي‌افزايد: يزد از نظر شاخص اميد به زندگي مردان و زنان، رتبه چهارم را دارد و از نظر سرانه ارزش افزوده بخش بهداشت و درمان، نسبت تخت مؤسسات درماني، نسبت تعداد مراكز بهداشتي روستايي و نسبت بهورزان در رتبه نخست قرار دارد.همچنين در حالي به لحاظ ويژگي‌هاي كويري، يزد با رتبه بيست‌وهشتم، كمترين اراضي كشاورزي را به نسبت كل مساحت دارد كه از نظر عملكرد در هكتار محصولات عمده زراعي رتبه ششم و از نظر مساحت گلخانه به جمعيت، رتبه دوم را دارد و اين خود نشان‌دهنده تلاش براي بهره‌وري بالا از آب و خاك در كشاورزي است.يزد همچنين از نقطه نظر تعداد شاغلان معادن فعال داراي رتبه نخست است و سهم استان از ارزش افزوده معادن، دوم است.گفتني است، در صورتي که هر يک از استان‌ها بر اساس ويژگي‌هاي خاص اقليمي و ظرفيت‌‌هاي خود مورد توجه مسئولان قرار گيرد، مي‌توان اميدوار بود که در آينده نه چندان دور، به شاخص‌هاي چشم‌انداز توسعه کشور بسيار نزديک شويم.