خرید شال 2 فعال امور زنان آزاد شدند

جلوه جواهري و مريم حسين‌خواه از فعالان بازداشت‌شده حقوق زنان عصر امروز با توديع قرار وثيقه از زندان اوين آزاد شدند. وكيل مدافع جواهري و حسين‌خواه با اعلام اين خبر به ايسنا، گفت: دادياري امنيت دادسراي انقلاب تهران پيش از اين براي موكلانم قرار وثيقه 100 ميليون توماني صادر كرده بود كه با اعلام ناتواني خانواده موكلان براي پرداخت اين ميزان وثيقه، اين مبلغ به 50 ميليون تومان كاهش يافت و با توديع قرار وثيقه و صدور دستور آزادي آنها از سوي دادسرا، موكلانم عصر امروز آزاد شدند.
وي افزود: تاكنون اتهام مريم حسين‌خواه و جلوه جواهري به من ابلاغ نشده است.