خرید شال اختلاف ناقابل 6ميليوني در اعلام واجدان شرايط در انتخابات مجلس

در حالي كه رئيس سازمان ثبت احوال در سخنان روز گذشته خود، واجدان شرايط رأي دادن در انتخابات مجلس هشتم را تنها 43 ميليون و هفتصد هزار نفر اعلام كرده است، اطلاعات مركز آمار ايران اختلاف 6 ميليون نفري با اين رقم دارد.به گزارش خبرنگار «»، در انتخابات نهمين دوره رياست‌جمهوري كه در 27 خرداد سال 1384 برگزار شد، مركز آمار ايران و سازمان ثبت احوال، تعداد واجدان شرايط را حدود 46.8 ميليون نفر اعلام كرده بودند كه شامل افراد بالاتر از پانزده سال بود، اما در شرايط كنوني كه براي شركت در انتخابات مجلس هشتم نياز به سن بالاي هجده سال است و دو سال و نه ماه هم از آن زمان گذشته است تقريبا همه واجدان شرايط در انتخابات رياست‌جمهوري نهم، امكان شركت در انتخابات مجلس هشتم را دارا هستند، اما اعلام مي‌شود كه حدود 3 ميليون نفر از آمار واجدان شرايط كاسته شده است.اين در حالي است كه حداكثر با احتساب شمار ششصد هزار نفر افراد فوت‌شده بالاتر از هجده سال در سي ماه گذشته و 300 هزار نفر متولدان بهار 1369 كه امكان شركت در انتخابات مجلس هشتم را ندارند، دست‌كم 45 ميليون و ششصد هزار نفر واجد شرايط شركت در انتخابات مجلس هشتم هستند كه دو ميليون بيشتر از آمار اعلام‌شده از سوي ثبت احوال است.در اين حال، بررسي اطلاعات مركز آمار ايران كه نتيجه سرشماري عمومي سال 1385 است، اختلافات بيشتري را نشان مي‌دهد.بنا بر اين اطلاعات، كل جمعيت كشور در آبان ماه سال 1385، برابر با هفتاد ميليون و پانصد هزار نفر بوده است كه از اين تعداد، كمتر از 21 ميليون نفر در آبان سال 1385 كمتر از هفده سال سن داشته‌اند. به عبارت ديگر، 49.5 ميليون نفر شهروند ايراني تا آبان ماه سال 1386 به سن هجده سالگي رسيده‌اند كه با احتساب متولدان آبان 1368 تا اسفند 1368 كه به اين آمار افزوده مي‌شود و احتساب فوت‌شدگان بالاي هجده سال در يك سال اخير، واجدان شرايط شركت در هشتمين انتخابات مجلس شوراي اسلامي، شش ميليون نفر با آمار اعلام شده از سوي سازمان ثبت احوال تفاوت داشته و از 43 ميليون و هفتصد هزار نفر به 49 ميليون و هفتصد هزار نفر مي‌رسد.اين در حالي است كه هر دو سازمان ثبت احوال و مركز آمار، دولتي هستند و رئيس سازمان ثبت احوال كه آمار اعلام شده توسط سازمان متبوعش در دو انتخابات سال 1384 و 1386 اختلاف دو ميليون نفري دارد، تغيير نكرده است.