خرید شال اسکندری:با انحلال جهادسازندگی مخالف بودیم

وزیر جهاد کشاورزی که معتقد است انحلال جهاد سازندگی اشتباه دولت وقت بود، اعتراف به این اشتباه از سوی کسانی که خود در آن زمان تصمیم گیرنده بودند، خوب و ارزشمند دانست. محمد رضا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی که در واکنش به اظهارات اخیر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر “جوانمرگ شدن جهاد سازندگی” با خبرنگار مهر گفتگو می کرد، اظهار داشت: جهاد سازندگی به فرمان امام خمینی (ره) تشکیل و توسط دولت‌های پیشین منحل شد و با ادغام این سازمان ، وزارت جهاد کشاورزی شکل گرفت.وی افزود: هنگام انحلال جهاد سازندگی بر اساس مصوبه مربوطه وظایف این سازمان که مربوط به عمران و آبادانی روستاها بودند، از عهده وزارت جهادکشاورزی خارج شد.”بر اساس مصوبه مذکور، موضوع احداث و توسعه راه های روستایی به وزارت راه وترابری واگذار شد و مسئولیت تامین آب شرب روستائیان و برق روستاها بر عهده وزارت نیرو و مسئولیت تامین بهداشت و درمان اهالی روستاها بر عهده وزارت بهداشت و درمان گذاشته شد”.وزیر جهاد کشاورزی تاکید کرد: از نظر نیروهای جهاد سازندگی تصمیم دولت وقت در خصوص انحلال این سازمان و واگذاری مسئولیت های آن در خصوص روستاها به دستگاه های مختلف اشتباه بود و همواره این سئوال مطرح بوده که چرا یک مجموعه چنین تصمیمی اتخاذ کرد.اسکندری در پایان گفت: اعتراف به اشتباه در خصوص تصمیمی که از لحاظ ما نباید گرفته می شد ولی اتخاذ شد، توسط کسانی که این اقدام نادرست را انجام دادند، خوب و پسندیده است.