خرید شال جهانگرد مست و به‌هم ريختن ابوظبي با آنفلونزا

يك جهانگرد مست در ابوظبي با ادعاي اينكه مبتلا به بيماري آنفلوانزاي مرغي است اين شيخ نشين را به هم ريخت.

به نوشته جمهوري اسلامي، اين جهانگرد ابتدا در هتل محل اقامت خود و در حضور افراد حاضر در اين هتل با اين ادعا كه به اين بيماري مبتلاست و اين بيماري از طرف مادر زن وي به او منتقل شده است ديگر جهانگردان و كاركنان اين هتل را به وحشت انداخت . هيچ پزشكي حاضر به معاينه وي نشد اما با حضور پليس و سازمان محيط زيست ابوظبي معلوم شد كه اين جهانگرد در مصرف مشروبات الكلي زياده روي كرده و مبتلا به آنفلوانزاي مرغي نيست .