خرید شال خودروسازان و جاي خالي خلاقيت

رحيم محمدی درويشوند، يكي از بينندگان «» در پيامي آورده است: حتما همه ما پيکان‌هاي مدل 47 را به ياد داريم و کمابيش بر‌‌اي يک بار هم كه شده سوار آن شده‌ايم و حتما آخرين مدل پيکان را نيز به خاطر آورده و سوار آن شده‌ايم. با مرور طرح اين خودروها، چند تغيير ظاهري در طراحي داخلي و بدنه آخرين مدل در مقايسه با اسلافش خواهيم گفت كه شايد در خوشبينانه‌ترين حالت، به بيست مورد هم نرسد.در تقسيم اين تعداد تغيير به عمر پيکان در ايران، مي‌بينيم که جاي يک چيز خالي است و آن، مهندسي طراحي و يا خلاقيت در طراحي است؛ دستگيره شيشه در پيکان سال 84، دقيقاً هماني بود که پيکان 54 و پيش از آن بوده و دستگيره دربازکن هم با همان طرح و همان رنگ و همان قيافه كه همه عمر پيکان آن را همراهي کرده است. تغييرات در رنگ داشبرد را هم به آن اضافه کنيد و چندين مورد ديگر که آوردنشان لازم نيست، چون خواننده خود تا آخر قضيه را حدس خواهد زد. منظور اين بحث، تغييراتي نيست که به خاطر تکنولوژي آن و يا موارد ديگر، قدري مشکل است؛ مانند تغييرات در موتور و يا دنده اتوماتيک کردن و… بلکه بحث بر سر چيزهاي ساده‌‌اي است مانند رنگ يا شکل قطعه ساده در طراحي داخلي و يا بيروني اتومبيل که با همين تکنولوژي که قطعه‌هاي حاضر را مي‌زنيم نير قابل اجراست و تنها نياز به اندکي خلاقيت و حس زيبايي‌شناسي و فهميدن هارموني (هماهنگي) دارد؛ بر‌‌اي مثال، برقي بودن شيشه‌هاي پرايد، يکي از محاسن آن است، امّا طرح دکمه‌ مورد استفاده آن، بسيار مبتديانه و اهرمي است که در مقايسه با ديگر اتومبيل‌ها، حتي اتومبيل‌ها‌ي وطني مانند سمند و آر.دي، به اين نتيجه خواهيد رسيد. حال پرسش اين است که آيا تغيير اين قطعه و استفاده از مشابه آن در ديگر اتومبيل‌ها بر‌‌اي پرايد ناممکن است؟ آيا اين تغيير آنقدر به هزينه تمام شده اضافه مي‌کند که مقرون به صرفه نيست؟ و آيا يک نفر خلاق در بين طراحان اين اتومبيل پيدا نمي‌شود که نياز به اين تغيير را ببيند؟ و يا مواردي مانند هماهنگي رنگ سپر با رنگ بدنه كه تمام سپرها بدون در نظر گرفتن رنگ بدنه خودرو مشکي است، در صورتي که اگر به اتومبيل‌ها‌ي خارجي نگاه کنيم، اين دو هماهنگي در رنگ دارند و اين در حالي است كه انجام اين کار، هيچ هزينه‌‌اي نمي‌خواهد و تنها خلاقيت مي‌خواهد!). و يا هماهنگي رنگ تزيينات داخلي با رنگ خودرو، با کمي مرور در ذهنمان، مي‌بينيم که رنگ تزيينات داخلي همه خودرو‌هاي پرايد، جد‌‌اي از رنگ بدنه، يکرنگ است، در حالي که در ديگر اتومبيل‌هاي خارجي، اين به تناسب رنگ بدنه در تغيير است. حال اين که چرا اين‌گونه است و چرا شاهد اين تغييرات که هزينه‌بر نيست و به قيمت خودرو آنچنان اضافه نخواهد، نيستيم، دلايل متعددي دارد که مهمترين آنها جاي خالي خلاقيت و مهندسان طراح خلاق و به روزي است که خود نياز به هماهنگي در رنگ و خلاقيت را در زندگي شخصي و حتي لباس پوشيدنشان حس کرده و در زندگي شخصي نيز به کار مي‌بندند.