خرید شال چاوز هم كابينه خود را ترميم مي كند

هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا در ابتداي سال 2008 معاون اجرايي خود را تغيير داد.

به گزارش فارس به نقل از روزنامه ال پائيس اسپانيا، طي حكمي از سوي هوگو چاوز رئيس جمهور ونزوئلا، رامون كاريسالس وزير سابق مسكن به سمت معاونت اجرايي رياست جمهوري اين كشور منصوب شد.
هوگو چاوز كه يك ماه پس از شكست در همه پرسي اصلاحات قانون اساسي ونزوئلا خورخه رودريگز معاون خود را تغيير داد اعلام كرد: در سيزده وزارتخانه ديگر اين كشور نيز تغييراتي صورت خواهند گرفت.
رئيس جمهور ونزوئلا بدون اشاره به اينكه چه وزارتخانه هايي دستخوش تغييرات خواهند شد گفت: مهم است كه به طبقات متوسط و ديگر بخش هاي جامعه بپردازيم.
برخي منابع ونزوئلايي خورخه رودريگز معاون سابق رئيس جمهور اين كشور را به عنوان يكي از مسئولان شكست هوگو چاوز در همه پرسي دسامبر گذشته مي دانند.
چاوز در عين حال اعلام كرد، رودريگز انحصارا وظايف سياسي در حزب تازه تاسيس جناح چپ موسوم به سوسياليست متحد ونزوئلا را بر عهده خواهد داشت.

اين حزب كه كار خود را رسما از دوازده ژانويه آغاز مي كند وارد عرصه رقابت هاي انتخاباتي سال 2008 براي تعيين فرمانداران و شهرداران جديد ونزوئلا خواهد شد.