خرید شال بازگشت برخي حجاج با 30 ساعت تاخير

در حالي كه گفته مي‌شد پروازهاي حج تمتع امسال تأخير نخواهند داشت، پرواز 5354 حجاج پس از گذشت بيش از سي ساعت از زمان تعيين شده، شامگاه 13 دي ماه به مشهد وارد شد.
به نوشته جمهوري، اين پرواز حامل حجاج ايراني قرار بود ظهر دوازدهم دي ماه (چهارشنبه) از فرودگاه بين‌المللي شهيد هاشمي‌نژاد به مشهد وارد شود، اما هواپيما ساعت هشت شب، سيزدهم دي به زمين نشست.
اين امر باعث نگراني و سرگرداني بستگان حجاج و استقبال كنندگان آنان شد.