خرید شال مدارس ابتدايي و راهنمايي تهران تعطيل شد

نوبت صبح و عصر مدارس ابتدايي و راهنمايي تهران امروز تعطيل اعلام شد.

سازمان آموزش و پرورش شهر تهران اعلام كرد كه به علت ريزش برف سنگين و فراگير، نوبت صبح و عصر مدارس ابتدايي و راهنمايي همه مناطق شهر تهران امروز يكشنبه تعطيل است.

بنابر اين گزارش، مدارس ابتدايي و راهنمايي نوبت صبح شهرستانهاي استان تهران تعطيل اعلام شد.