خرید شال نقص فني هواپيما در فرودگاه اهواز

يك فروند هواپيماي مسافربري شركت هواپيمايي آسمان در فرودگاه اهواز دچار نقص فني شد.

به گزارش فارس، مدير روابط عمومي فرودگاه اهواز در اين باره گفت: اين هواپيما ديشب ساعت 8:15 دقيقه از تهران به سمت اهواز پرواز كرد و در فرودگاه اهواز پس از نشستن دچار نقص فني در چرخ جلو شد.

محمد ملاياني افزود: نقص فني اين هواپيما موجب بسته شدن باند فرودگاه به مدت 2 ساعت و تاخير در تمام پروازهاي اهواز تهران و بالعكس شد.