خرید شال 8 راهکار بهينه‌سازي در مصرف گاز

شرکت ملي گاز‌ ايران در اطلاعيه‌اي هشت راهکار بهينه‌سازي در مصرف گاز را به مردم توصيه کرد.
شرکت ملي گاز‌ ايران در اطلاعيه‌اي‌ اعلام کرد: نظر به درخواست‌هاي پياپي هموطنان درباره راهکارها و مصاديق صرفه‌جويي در مصرف گاز، ضمن تشکر و قدرداني از همکاري بي‌دريغ مردم و با توجه به بارش شديد برف و باران و کاهش محسوس دما در بيشتر نقاط کشور اهم موارد مربوط به بهينه‌سازي در مصرف گاز به ‌اين شرح است:
ـ خاموش کردن شومينه‌ها ـ رعايت حداکثر دماي 21 درجه سانتي گراد در اماکن مسکوني و تجاري ـ خاموش کردن وسايل گرمايشي محيط‌هاي بدون‌ استفاده ـ خاموش کردن سامانه‌هاي گرمايشي اماکن اداري و آموزشي در روزهاي تعطيل و يک ساعت پيش از پايان وقت اداري ـ پوشش دريچه‌هاي کولر و منافذ عبور هوا ـ استفاده از البسه مناسب براي تحمل دماي 21 ـ 18 درجه سانتي گراد ـ بهره‌مندي از دماي مناسب براي استفاده از آب گرم مصرفي (60 ـ 40 درجه سانتيگراد) ـ رعايت استفاده بهينه از گاز در ساعات اوج مصرف که از ساعت 11تا 13 و از 17 تا 20 خواهد بود.