خرید شال ثبت‌نام تعدادی از نمایندگان مجلس ششم در انتخابات

در پایان ششمین روز ثبت نام از کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم تعدادی از نمایندگان مجلس ششم و همچنین وزیر تعاون دولت خاتمی در این انتخابات ثبت نام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در ستاد انتخابات کشور ، ابراهیم اصغر زاده از حوزه انتخابیه تهران، مرتضی خیرآبادی از حوزه انتخابیه سبزوار و طاهره رضازاده از حوزه انتخابیه شیراز و محمد محمدرضایی از حوزه انتخابیه بیجار از جمله نمایندگان مجلس ششم بودند که در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند.

همچنین علی صوفی وزیر تعاون دولت خاتمی نیز با حضور در ستاد انتخابات کشور کاندیدای انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی از تهران شد.نيز فاطمه کروبی عضو ارشد ائتلاف مردمی اصلاحات و شهاب الدین طباطبایی کاندیدای ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با حضور در ستاد انتخابات کشور برای هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند.