خرید شال احتمال از رده خارج شدن هواپيماي فوکر 100 هما + فيلم

برخي منابع خبري، از احتمال از رده خارج کردن هواپيماي فوکر 100 که هفته گذشته هنگام پرواز از مهرآباد به سمت شيراز دچار حادثه شد، خبر مي‌دهند.به گزارش خبرنگار «»، اين هواپيما که ساعت 7:30 صبح چهارشنبه هفته گذشته از باند فرودگاه مهرآباد خارج شد، هنگام بلند شدن از فاصله حدود بيست متري به زمين برخورد کرد که منجر به خرد شدن چرخ‌ها و آتش گرفتن آنها شد و به ويژه سمت چپ هواپيما دقايقي بود كه در آتش مي‌سوخت.با اين حال، خوشبختانه به غير از مجروح شدن چند مسافر که به سرعت به اورژانس منتقل شدند، اين حادثه تلفات جاني نداشت.جالب آن‌که بيشتر تصاوير از سمت راست اين هواپيما منتشر شد که چندان آسيب نديده بود.گفتني است، تحقيقات درباره علت بروز اين حادثه همچنان ادامه دارد.
 
فيلم